Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 37

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/101/2020
w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2019 r.
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/102/2020
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2019 r.
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/103/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2020 r.
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/104/2020
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2020 r.
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/105/2020
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2020 r.
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/106/2020
w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/107/2020
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XV/108/2020
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/283/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XV/109/2020
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Rybacką Spółdzielnie "Regalica" w Gryfinie oraz uchwalenia jej regulaminu
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XV/110/2020
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/147/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gryfińskiego
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XV/111/2020
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XV/112/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XV/113/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/114/2020
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/115/2020
w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r.
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/116/2020
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2019
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/117/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1397Z we wsi Dolsko gm. Moryń
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/118/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, położonej w Moryniu przy ul. Rynkowej 27
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/119/2020
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/120/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039
21 Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/121/2020
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2019
22 Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/122/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński
23 Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/123/2020
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
24 Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/124/2020
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
25 Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/125/2020
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
26 Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/126/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039
27 Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/127/2020
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
28 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/128/2020
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania
29 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/129/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2019 rok
30 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/130/2020
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2019 rok
31 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/131/2020
w sprawie petycji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej
32 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/132/2020
w sprawie mandatu radnego Wojciecha Długoborskiego
33 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/133/2020
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego
34 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/134/2020
w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Gryfiński
35 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/135/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chojna , Trzcińsko-Zdrój, Cedynia, Mieszkowice, Banie i Gryfino
36 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/136/2020
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
37 Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/137/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.