Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
  • Dzienniki ustaw
  • Monitor polski
  • Komunikacja w języku migowym
  • Rejestr Informacji o Środowisku
  • WebEWID Powiat Gryfiński
  • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 21

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/162/2017
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r.
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/163/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2016 r.
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/164/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2016 r.
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/165/2017
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r.
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/166/2017
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r.
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/167/2017
w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/168/2017
w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/169/2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/170/2017
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/171/2017
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/172/2017
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2016
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/173/2017
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/174/2017
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/175/2017
w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/176/2017
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/177/2017
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/178/2017
w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/179/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/180/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/181/2017
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok
21 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/182/2017
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.