Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 69

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/162/2017
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r.
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/163/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2016 r.
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/164/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2016 r.
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/165/2017
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r.
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/166/2017
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2017 r.
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/167/2017
w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/168/2017
w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/169/2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/170/2017
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/171/2017
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/172/2017
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2016
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/173/2017
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/174/2017
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/175/2017
w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/176/2017
w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/177/2017
w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/178/2017
w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/179/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/180/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/181/2017
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok
21 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/182/2017
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039
22 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/183/2017
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2016
23 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/184/2017
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu gryfińskiego
24 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/185/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego
25 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/186/2017
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok
26 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/187/2017
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039
27 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/188/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa
28 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/189/2017
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
29 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/190/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
30 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/191/2017
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Gminy Gryfino w drodze darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
31 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/192/2017
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok
32 Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/193/2017
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039
33 Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/194/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino
34 Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/195/2017
w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, nowego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem
35 Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/196/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice
36 Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/197/2017
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
37 Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/198/2017
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok
38 Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/199/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok
39 Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/200/2017
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 rok
40 Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/201/2017
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039
41 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/202/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
42 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/203/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice
43 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/204/2017
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Gryfinie z przeznaczeniem na realizowane w 2017 r. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu gryfińskiego
44 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/205/2017
w sprawie określenia zadania, na które przeznacza się dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r.
45 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/206/2017
w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok
46 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/207/2017
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok
47 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/208/2017
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039
48 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/209/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
49 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/210/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie
50 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/211/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
51 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/212/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie
52 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/213/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie
53 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/214/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie
54 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/215/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
55 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/216/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie
56 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/217/2017
w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu
57 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/218/2017
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie
58 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/219/2017
w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg powiatowych, poprzez wyłączenie z użytkowania
59 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/220/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017 - 2018
60 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/221/2017
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok
61 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/222/2017
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039
62 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/223/2017
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
63 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/224/2017
w sprawie oddelegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
64 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/225/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino
65 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/226/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Mieszkowice
66 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/227/2017
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2018
67 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/228/2017
w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r.
68 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/229/2017
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok
69 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/230/2017
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.