Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

Formularz wyszukiwania

Ilość pozycji w bazie: 20

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/177/2021
w sprawie przyjęcia "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gryfińskim na lata 2021-2023"
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/178/2021
w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2020 r.
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/179/2021
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2020 r.
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/180/2021
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2021 r.
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/181/2021
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2021 r.
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/182/2021
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2021 r.
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/183/2021
zmieniająca uchwałę nr III/21/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/184/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/185/2021
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2020
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/186/2021
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/187/2021
w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/188/2021
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2021
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/189/2021
w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/190/2021
w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów spod Siekierek wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/191/2021
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie, zamiaru przeniesienia kształcenia z Technikum Budowlanego im. ppor. Ryszarda Kuleszy do innego technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie oraz zamiaru przekształcenia Technikum Zawodowego im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/192/2021
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gryfinie za 2020 r.
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/193/2021
w sprawie petycji dotyczącej zaliczenia Jeziora Strzeszowskiego do strefy ciszy
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/194/2021
w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/195/2021
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/196/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.