Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/184/2021 z dnia 2021-01-28

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 920) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się zmianę w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039:

Kwota dochodów została zwiększona o 202 230,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 67 230,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 135 000,00 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 202 230,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 67 230,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 135 000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -6 555 016,10 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

WyszczególnieniePrzed zmianąZmianaPo zmianie
Dochody ogółem:103 133 889,06 zł+202 230,00 zł103 336 119,06 zł
dochody bieżące, w tym:98 989 327,06 zł+67 230,00 zł99 056 557,06 zł
z tytułu dotacji bieżących22 022 914,38 zł+67 230,00 zł22 090 144,38 zł
dochody majątkowe, w tym:4 144 562,00 zł+135 000,00 zł4 279 562,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje2 883 650,00 zł+135 000,00 zł3 018 650,00 zł
Wydatki ogółem:109 688 905,16 zł+202 230,00 zł109 891 135,16 zł
wydatki bieżące, w tym:98 219 404,22 zł+67 230,00 zł98 286 634,22 zł
wynagrodzenia z narzutami55 713 713,69 zł+20 800,00 zł55 734 513,69 zł
wydatki majątkowe11 469 500,94 zł+135 000,00 zł11 604 500,94 zł
Wynik budżetu-6 555 016,10 zł0,00 zł-6 555 016,10 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego nie dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1401Z Chojna - Białęgi, przejście przez miejscowość Narost;
 2. Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie;
 3. Realizacja pilotażowego programu Aktywny samorząd, program PFRON.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

 20212022202320242025
8.12,54%2,23%1,52%1,48%1,42%
8.313,34%8,60%6,31%5,40%6,51%
8.3.115,93%11,19%8,90%5,40%6,51%
8.4.1TakTakTakTakTak
 20262027202820292030
8.11,36%1,30%0,30%0,29%0,28%
8.36,98%6,31%6,73%7,85%8,48%
8.3.18,09%7,42%6,73%7,85%8,48%
8.4.1TakTakTakTakTak
 20312032203320342035
8.10,27%0,26%0,25%0,24%0,23%
8.39,22%9,89%10,52%11,12%11,73%
8.3.19,22%9,89%10,52%11,12%11,73%
8.4.1TakTakTakTakTak
 2036203720382039 
8.10,22%0,22%0,21%0,20% 
8.312,32%12,78%13,25%13,73% 
8.3.112,32%12,78%13,25%13,73% 
8.4.1TakTakTakTak 

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-02-02 08:54:51
data ostatniej aktualizacji: 2021-02-02 08:54:51

Strona odwiedzona 527 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.