Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/187/2021 z dnia 2021-03-25

w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 13 ust. 3 i ust. 4f pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 360; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 730, Dz. U. z 2019 r. poz. 1726 i 2020, Dz.U. z 2020 r. poz. 956, 1610 i 2112) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1. Udziela się wsparcia Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie poprzez przekazanie środków finansowych w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

§2. Szczegółowe warunki i termin udzielenia dofinansowania oraz zasady rozliczenia środków, o których mowa w § 1, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie zwrócił się z wnioskiem o wsparcie finansowe w celu dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

Wzorem lat ubiegłych Biuro Logistyki Komendy Głównej Policji planuje w 2021 roku zakup pojazdów służbowych dla jednostek terenowych policji za połączone środki finansowe Komendy Głównej Policji i samorządów lokalnych w ramach projektu 50/50 przy planowanym dofinansowaniu 50 %wartości samochodu.

Wpłynie to na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-03-30 09:52:27
data ostatniej aktualizacji: 2021-03-30 09:52:27

Strona odwiedzona 462 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.