Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/190/2021 z dnia 2021-03-25

w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów spod Siekierek wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 28a ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Postanawia się wystąpić do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów spod Siekierek wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie przy ul. Dworcowej 3.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Powiat Gryfiński zobowiązuje się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego, przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie zwróciła się do organu prowadzącego z prośbą o złożenie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia na utworzenie z dniem 1 września 2021 r. jednego oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów spod Siekierek wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. Planowane utworzenie oddziału przygotowania wojskowego bazuje na wieloletnim doświadczeniu szkoły w organizowaniu edukacji wojskowej. W bieżącym roku szkolnym edukacja wojskowa prowadzona jest w 3 oddziałach (w klasie I po szkole podstawowej - 13 uczniów i klasie II - 22 uczniów, w klasie III po gimnazjum - 15 uczniów).

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 Zespół Szkół uczestniczył w "Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Realizacja programu pilotażowego w żaden sposób nie zakłóciła realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Szkoła posiada wymagane doświadczenie do realizacji i organizacji kształcenia wojskowego i w tym zakresie współpracuje z 5 pułkiem inżynieryjnym im. gen. dywizji Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie.

Zgodnie z art. 28a ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej. Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący szkołę, w której mają zostać utworzone oddziały przygotowania wojskowego, a zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe są to kompetencje rady powiatu.

Powyższy wniosek winien określać:

 1. organizację kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego w sposób umożliwiający uczniom godzenie zajęć z zakresu programu szkolenia z realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych;
 2. datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału.

Do wniosku należy dołączyć opinię rady pedagogicznej oraz zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziałach przygotowania wojskowego, przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach tej szkoły.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-03-30 10:07:35
data ostatniej aktualizacji: 2021-03-30 10:07:35

Strona odwiedzona 347 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.