Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/195/2021 z dnia 2021-03-25

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2021 w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie utworzenia zadania majątkowego pn.: "Modernizacja sali gimnastycznej przy I LO w Gryfinie". Zabezpiecza się w planie finansowym środki na w/w zadanie dokonując zmniejszenia planu wydatków na zadaniu "Termomodernizacja istniejącego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie" (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80120 § 6050 - kwota 95 000,00 zł,
  • zmniejsza się wydatki: Dział 851, Rozdział 85111 § 4530 - kwota 49 000,00 zł,
   Dział 851, Rozdział 85111 § 6050 - kwota 46 000,00 zł.
 2. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków na podstawie informacji o otrzymaniu wpłat z 1% podatku z Fundacji Studenckiej "Młodzi - Młodym" oraz umowy darowizny (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody: Dział 854, Rozdział 85403 § 0960 - kwota 1 068,48 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 854, Rozdział 85403 § 4240 - kwota 1 068,48 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-03-30 10:32:38
data ostatniej aktualizacji: 2021-03-30 10:32:38

Strona odwiedzona 461 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.