Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/198/2021 z dnia 2021-04-29

w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej, polegającego na kształceniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas branżowych szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

§ 2.

 1. Powierzenie prowadzenia zadania nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Miastem Zielona Góra, określającego w szczególności zasady oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji niezbędnej do realizacji zadania, o którym mowa w § 1.
 2. Do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1 upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Aleksandra Zielińska


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. Przepisy art. 12 pkt 8a ustawy o samorządzie powiatowym stanowią natomiast, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5.

W związku z tym, proponuje się powierzyć Miastu Zielona Góra prowadzenie zadania z zakresu edukacji publicznej, polegającego na kształceniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas branżowych szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

Kształcenie uczniów odbywa się w formie 4-tygodniowych kursów. Koszt kursu na rok szkolny 2020/2021 wynosi 506 zł za ucznia. Powiat przekaże dotację na realizację kursów dokształcania teoretycznego. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt uczestniczących w kursie.

Wiceprzewodniczący Rady
Aleksandra Zielińska


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-05-04 10:00:48
data ostatniej aktualizacji: 2021-05-04 10:00:48

Strona odwiedzona 369 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ada Wisławska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.