Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/203/2021 z dnia 2021-05-27

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo

Na podstawie § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 406/4 o pow. 7 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo, w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna określająca granice działki przeznaczonej do sprzedaży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Powiat Gryfiński jest właścicielem nieruchomości oznaczonej numerem działki 406/4 o pow. 7 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo. Przedmiotowa nieruchomość przylega bezpośrednio do budynku znajdującego się na nieruchomości oznaczonej numerem działki 448/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo, stanowiącej własność osoby fizycznej.

Mając powyższe na uwadze, właściciel działki nr 448/1, wystąpił z wnioskiem o sprzedaż działki nr 406/4, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Przepis art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, daje możliwość sprzedaży nieruchomości lub jej części w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest ona niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.

Nieruchomość oznaczona numerem działki 406/4 leży pomiędzy drogą powiatową urządzona w działce nr 406/3, a działką wnioskodawcy nr 448/1. Z uwagi na usytuowanie, kształt i powierzchnię, nie może stanowić odrębnej nieruchomości. Wobec powyższego, uznać należy, że w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki wynikające z art. 37 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Zgodnie z zapisami § 2 uchwały Rady powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, sprzedaż nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie.

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest wyrażenie zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej i podjęcie uchwały w tym zakresie.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-05-31 13:40:30
data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31 13:40:30

Strona odwiedzona 330 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.