Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/204/2021 z dnia 2021-05-27

w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 4 w Trzcińsku - Zdroju i nadania jej statutu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 106 ust. 1 i art. 180 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159) - Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. worzy się jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w formie jednostki budżetowej Powiatu Gryfińskiego pod nazwą "Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 4 w Trzcińsku - Zdroju".
 2. Jednostce, o której mowa w ust. 1, nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz Dyrektorowi Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie.
 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Na mocy uchwały nr XVIII/148/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie w Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie utworzono, w wyniku przekształcenia, powiatową jednostkę organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej pn. Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie (CPOW).

Na mocy przedmiotowej uchwały, w ramach CPOW wyodrębniono 3 placówki opiekuńczo - wychowawcze, tj. jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku z koniecznością dostosowania się do wymogów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz.159) zaistniała potrzeba powołania nowej placówko opiekuńczo - wychowawczej. W tym celu koniecznym jest utworzenie jednostki organizacyjnej Powiatu Gryfińskiego, która, po uzyskaniu zezwolenia Wojewody Zachodniopomorskiego, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, stanie się placówką opiekuńczo - wychowawczą w rozumieniu tej ustawy.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-05-31 13:52:06
data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31 13:52:06

Strona odwiedzona 379 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.