Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/207/2021 z dnia 2021-05-27

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę dokonania zmian planu finansowego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie roku 2021 w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostki, w zakresie otrzymanego odszkodowania za powstałe szkody spowodowane kradzieżą w budynku pracowni szkolnych (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  • zwiększa się dochody: Dział 801, Rozdział 80117 § 0950 - kwota 5 854,41 zł,
  • zwiększa się wydatki: Dział 801, Rozdział 80117 § 4210 - kwota 5 854,41 zł.
 2. Wnioskami Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w poszczególnych domach pomocy społecznej z powodu wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, a co za tym idzie wzrostu odpłatności za pobyt (zadania własne, finansowanie - środki własne powiatu):
  1. Dom Pomocy Społecznej w Dębcach - 152 000,00 zł,
  2. Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju - 70 520,00 zł,
  3. Dom Pomocy Społecznej w Moryniu - 379 137,77 zł
  • zwiększa się dochody (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie):
   Dział 852, Rozdział 85202 § 0830 - kwota 587 000,00 zł,
   Dział 852, Rozdział 85202 § 0870 - kwota 4 137,77 zł,
   Dział 852, Rozdział 85202 § 0970 - kwota 10 520,00 zł,
  • zwiększa się wydatki (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - Dysponent PCPR):
   Dział 852, Rozdział 85202 § 2360 - kwota 601 657,77 zł.
 3. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w sprawie zwiększenia dochodów oraz wydatków dotyczących programu "Aktywny Samorząd" realizowanego do 30.04.2022 r. Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem przez PFRON pierwszej transzy środków w wysokości 300 318,71 zł (w budżecie na 2021 r. zaplanowano kwotę 280 000,00 zł), (zadania własne, finansowanie - środki PFRON):
  • zwiększa się dochody: Dział 853, Rozdział 85395 § 2440 - kwota 20 318,71 zł (Organ),
  • zwiększa się wydatki: Dział 853, Rozdział 85395 § 3030 - kwota 11 989,40 zł,
   Dział 853, Rozdział 85395 § 4210 - kwota 2 919,36 zł,
   Dział 853, Rozdział 85395 § 4300 - kwota 5 409,95 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-05-31 14:56:28
data ostatniej aktualizacji: 2021-05-31 14:56:28

Strona odwiedzona 368 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.