Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/212/2021 z dnia 2021-06-24

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zmiany: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 4a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570, zmiany: Dz. U. z 2020 r., poz. 1667, Dz. U. z 2021 r., poz. 572) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2020 r.,
 2. sprawozdaniem finansowym Powiatu Gryfińskiego za 2020 r.,
 3. informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego na dzień 31 grudnia 2020 r.,
 4. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
 6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020
  • udziela się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 25 maja 2021 roku, po dokonaniu oceny wykonania budżetu za 2020 rok, na podstawie analizy danych statystycznych, sprawozdania opisowego, sprawozdania finansowego, wyników całorocznej pracy opiniodawczej i kontrolnej, w wyniku głosowania, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfińskiego za 2020 rok. Wypracowany wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gryfińskiego został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, celem zaopiniowana. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydała pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania Zarządu Powiatu Gryfińskiego z wykonania budżetu za 2020 rok oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfińskiego.

Ponadto zgodnie z art. 270 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w dniu 14.06.2021 r. wystąpiła do Rady z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-06-28 12:41:28
data ostatniej aktualizacji: 2021-06-28 12:41:28

Strona odwiedzona 258 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.