Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/231/2021 z dnia 2021-11-25

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 3 i 5, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerami działek 166/2 o pow. 0,0345 ha i 166/3 o pow. 0,0181 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, gmina Trzcińsko-Zdrój, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00061351/6, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, oznaczoną numerem działki 279/1 o pow. 0,0258 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, gmina Trzcińsko-Zdrój, posiadającą urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00057467/1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Powiat Gryfiński jest właścicielem nieruchomości oznaczonej numerami działek 166/2 o pow. 0,0345 ha i 166/3 o pow. 0,0181 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, gmina Trzcińsko-Zdrój.

Gmina Trzcińsko-Zdrój jest właścicielem nieruchomości oznaczonej numerem działki 279/1 o pow. 0,0258 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, gmina Trzcińsko-Zdrój.

Powyższy teren położony jest przy skrzyżowaniu drogi powiatowej - działka nr 166/3, z drogą gminną - działka nr 279/1, które wymaga uregulowania przebiegu ww. dróg. Na terenie działki nr 166/2 usytuowany jest natomiast symbol kultu religijnego (krzyż przydrożny) oraz chodnik - dojście do kościoła, wykonany przez Gminę Trzcińsko-Zdrój.

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 01.07.2019 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Trzcińsko-Zdrój, ustalono, że uregulowanie stanu prawnego ww. nieruchomości nastąpi w formie zamiany bez obowiązku dopłat w przypadku różnej wartości zamienionych nieruchomości, w oparciu o ich wartość księgową, z zastrzeżeniem, że w przypadku komercyjnego wykorzystania przekazanych nieruchomości, 50% dochodów uzyskanych z tego tytułu, będzie przekazane odpowiednio na rzecz Powiatu Gryfińskiego lub Gminy Trzcińsko-Zdrój.

Wartość księgowa działek powiatowych wynosi 1 052,00 zł, natomiast działki gminnej - 3 612,00 zł.

Stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, zamiana nieruchomości wymaga uzyskania zgody Rady Powiatu w Gryfinie.

Biorąc powyższe pod uwagę, celem uregulowania spraw własnościowych powyższych nieruchomości zasadne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-11-29 08:49:54
data ostatniej aktualizacji: 2021-11-29 08:49:54

Strona odwiedzona 135 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.