Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/232/2021 z dnia 2021-11-25

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Powiatu Gryfińskiego nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej numerem działki 99/2 o pow. 0,1570 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Orzechów, gmina Cedynia, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00047121/1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 99/2 o pow. 0,1570 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Orzechów, gmina Cedynia, stanowi własność osoby fizycznej i została zajęta pod drogę powiatową nr 1425Z Czachów-Żelichów-Stare Łysogórki (na terenie działki urządzona jest droga asfaltowa).

Z uwagi na fakt, iż działka nr 99/2 zajęta jest pod drogę powiatową, niezbędne jest uregulowanie jej stanu prawnego i przejęcie na mienie Powiatu Gryfińskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, w związku z brakiem możliwości przejęcia ww. nieruchomości w trybie administracyjnym, niezbędne jest nabycie działki nr 99/2 na mienie Powiatu Gryfińskiego w trybie cywilnym, tj. na podstawie umowy nabycia zawartej w formie aktu notarialnego.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nabywanie nieruchomości do powiatowego zasobu nieruchomości, następuje za zgodą Rady Powiatu.

Biorąc powyższe pod uwagę, celem uregulowania stanu prawnego powyższej nieruchomości zajętej pod drogę powiatową, zasadne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

Prosimy o wpisanie w poniższym polu adres e-mail, jeśli życzą sobie Państwo przesłania skanu oryginału niniejszej uchwały.

Formularz - skan uchwały

data opublikowania: 2021-11-29 09:10:24
data ostatniej aktualizacji: 2021-11-29 09:10:24

Strona odwiedzona 135 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.