Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXV sesja Rady Powiatu

2005-06-29, godz.14:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/308/2005
o zmianie uchwały Nr XXVIII / 349 / 2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych w Gryfinie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/309/2005
o zmianie uchwały Nr XXVIII/332/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie.
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/310/2005
o zmianie uchwały Nr XXVIII/337/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach.
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/311/2005
w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Projektu stypendialnego Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez powiat gryfiński.
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/312/2005
w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Projektu stypendialnego Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego.
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/313/2005
w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005.
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/314/2005
w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r.
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/315/2005
zmieniająca uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/316/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/317/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/318/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/319/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/320/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/321/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/322/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/323/2005
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/324/2005
w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia przetargu na wynajem Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "ORTOS" w Szczecinie gabinetu stomatologicznego w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego położonego w Chojnie, przy ul.Dworcowej 3.
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/325/2005
w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo powiatu gryfińskiego.
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/326/2005
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
20 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/327/2005
w sprawie zmiany reprezentanta Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
21 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/328/2005
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie za rok 2004
22 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/329/2005
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie za rok 2004
23 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/330/2005
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie.
24 Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/331/2005
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Nowym Czarnowie za rok 2004
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.