Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIII sesja Rady Powiatu

2006-02-28, godz.09:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/414/2006
w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/415/2006
w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie cesji umów na świadczenia medyczne
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/416/2006
w sprawie wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529ha, położonej obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/417/2006
w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/418/2006
(uchwała uchylona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego) w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/419/2006
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/420/2006
w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/421/2006
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006"
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/422/2006
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/423/2006
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r.
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/424/2006
w sprawie wyrażenia zgody na kupno przez Powiat Gryfiński za cenę niższą niż wartość rynkowa od Gminy Chojna nieruchomości położonych w obrębie 2 m. Chojna
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/425/2006
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Trzcińsko Zdrój w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
13 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/426/2006
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
14 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/427/2006
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006
15 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/428/2006
w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006.
16 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/429/2006
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006
17 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/430/2006
w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006
18 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/431/2006
zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok
19 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/432/2006
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.