Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVIII sesja Rady Powiatu

2006-07-12, godz.14:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/490/2006
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/420/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/491/2006
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/421/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006"
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/492/2006
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/493/2006
w sprawie przekazania dotacji na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opiek Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w 2006 roku.
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/494/2006
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/495/2006
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres przekraczający trzy lata, nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 257/9 o powierzchni 13 290m2 oraz jako działka Nr 257/11 o powierzchni 6 023m2
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/496/2006
w sprawie wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni.
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/497/2006
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/498/2006
zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/499/2006
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/500/2006
w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006.
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/501/2006
w sprawie wyrażenia stanowiska w związku z likwidacją Biura Paszportowego w Gryfinie
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.