Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXVII sesja Rady Powiatu

2009-12-21, godz.15:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/333/2009
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/334/2009
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/262/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/335/2009
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na czas nieoznaczony
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/336/2009
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/337/2009
w sprawie zaopiniowania zamiaru złożenia wniosku przez Starostę Gryfińskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrów Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/338/2009
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/339/2009
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.