Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

198 posiedzenie Zarządu Powiatu

2010-07-15, godz.08:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 795/2010
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2010r.
2 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 796/2010
w sprawie złożenia oświadczenia dotyczącego trwałości projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
3 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 797/2010
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie „Przedsiębiorca to mój zawód” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL) Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy oraz realizacją tego projektu
4 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 798/2010
w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok
5 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 799/2010
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok
6 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 800/2010
w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej do II rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego
7 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 801/2010
w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego
8 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 802/2010
w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno–Opiekuńczy w Nowym Czarnowie
9 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 803/2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont nawierzchni dróg powiatowych, poprzez ułożenie masy bitumicznej oraz pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową"
10 Uchwała Zarządu Powiatu
nr 804/2010
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodnika oraz zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1387Z Chojna – Lisie Pole, w miejscowości Nawodna"
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.