Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XLIV sesja Rady Powiatu

2018-10-25, godz.14:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/295/2018
zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/255/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2018 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego
2 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/296/2018
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
3 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/297/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za okres od stycznia do października 2018 r.
4 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/298/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2018 r.
5 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/299/2018
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
6 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/300/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości
7 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/301/2018
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Wirów, gmina Gryfino
8 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/302/2018
w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
9 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/303/2018
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2018 Rady Powiatu z dnia 28.06.2018r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie"
10 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/304/2018
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/292//2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 13 września 2018 r. zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/254//2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
11 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/305/2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Gryfino
12 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/306/2018
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok
13 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/307/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039
14 Uchwała Rady Powiatu nr
XLIV/308/2018
w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.