Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XLI sesja Rady Powiatu

2018-06-28, godz.14:00

Uchwały
lp wybierz nr uchwały opis uchwały uwagi
1 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/266/2018
w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie"
2 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/267/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok
3 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/268/2018
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok
4 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/269/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński
5 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/270/2018
w sprawie uchylenia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
6 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/271/2018
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie
7 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/272/2018
w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok
8 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/273/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039
9 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/274/2018
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Piotra Bugajskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie
10 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/275/2018
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Andrzeja Szelążka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
11 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/276/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr I/2/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Gryfinie
12 Uchwała Rady Powiatu
nr XLI/277/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.