Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/228/2004 z dnia 2004-11-10

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie

Na podstawie art. 39, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z zm.: Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, Dz.U. z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, Dz.U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Dz.U. z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 796, Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 765, Nr 162, poz. 1115, Dz.U. z 1999 r. Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935, Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), Rada Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuję:

§ 1

Zatwierdza się zmianę w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, uchwaloną Uchwałą Nr III/4/04 Rady Społecznej przy SPZZOZ w Gryfinie za dnia 5 października 2004 r. w sprawie zmian w Statucie SPZZOZ w Gryfinie, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) i wyznaczeniem nowych zadań dla samorządu powiatowego w zakresie opracowywania programów zdrowotnych, promocji i edukacji zdrowotnej zasadnym jest przekazanie wyszczególnionych w załączniku do uchwały zadań Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie zwanego dalej "Zespołem".
"Zespół" od roku realizuje program "Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałania negatywnym zachowaniom młodzieży ponadgimnazjalnej".
Program realizowany jest w cyklu czteroletnim w Szkołach Ponadgimnazjalnych Nr 1 i w Gryfinie, Nr 1 i 2 w Chojnie oraz w Mieszkowicach.
Zadania, które realizować będzie "Zespół" wpisują się w jego dotychczasową działalność i pozwolą na szersze spojrzenie na sprawy edukacji zdrowotnej na terenie powiatu gryfińskiego.

data opublikowania: 2004-11-25 08:46:13
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-25 08:46:13

Strona odwiedzona 1192 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.