Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/239/2004 z dnia 2004-11-10

w sprawie ustalenia harmonogramu dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Na podstawie art.12, pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 , z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) w związku z art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz.408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 796, z 1998r. Nr 106, poz. 668 , Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255, 256, Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004r. Nr 210, poz. 2135) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Gryfinie uchwały Nr XVIII/223/2004 z dnia 29 września 2004r. w sprawie obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu w Gryfinie oraz uchwały Nr XIX/238/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004r.w sprawie udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie ustala się harmonogram SPZZOZ w Gryfinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Tracą moc uchwały:

 1. Nr XVII/192/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie ustalenia harmonogramu dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
 2. Nr XVIII/225/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/192/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie ustalenia harmonogramu dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-11-25 10:01:44
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-25 10:01:44

Strona odwiedzona 1080 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.