Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXII/277/2005 z dnia 2005-02-02

w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8, art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)/. Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Powierza się Miastu i Gminie Gryfino prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie.

§ 2

Do zadań, o których mowa w § 1 należą:

 1. Promowanie aktywnego trybu życia oraz podnoszenie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez organizację współzawodnictwa sportowego na szczeblu powiatowym.
 2. Wsparcie finansowe organizacji szkolnego współzawodnictwa sportowego (zgodnie z kalendarzem imprez) z przeznaczeniem m.in. na: transport (w kolejnych etapach rozgrywek: powiat, region, półfinał województwa, finał województwa), opłaty dla sędziów, zakup medali, nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów itp.
§ 3

Na realizację zadań określonych w porozumieniu Powiat Gryfiński przekaże Miastu i Gminie Gryfino dotację w wysokości ustalonej w planie wydatków w budżecie Powiatu Gryfińskiego na dany rok.

§ 4

W 2005 roku na zadania określone w § 2 ustala się dotację w wysokości 60. 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 5
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Traci moc uchwała Nr XIII/146/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2004 r.


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego,

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie kultury fizycznej i związane z tym obowiązki powiatu oraz prowadzenie przez Gminę Gryfino Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wydaje się zasadnym podpisanie porozumienia z Gminą Gryfino na realizację zadań z zakresu organizacji sportu w powiecie gryfińskim.

Od roku 2005 porozumienia w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie będą zawierane na czas określony tj. na okres jednego roku budżetowego.

data opublikowania: 2005-02-08 08:53:46
data ostatniej aktualizacji: 2005-02-08 08:53:46

Strona odwiedzona 1187 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.