Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/317/2005 z dnia 2005-06-29

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 345.608 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 311.975 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 311.975 zł
   • dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 32.339 zł
   • rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód - 32.339 zł
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 1.294 zł
   • rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 1.294 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 345.608 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 33.633 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 33.633 zł
   • dział 851 - Ochrona zdrowia - 311.975 zł
   • rozdział 85195 - Pozostała działalność - 311.975 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Otrzymanym pismem ministra Finansów ST4-4820/1/2005, informującym o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz informację o planowanej na 2005 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przyznano zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 1.294 zł w stosunku do planowanej oraz z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego nastąpiło zwiększenie o kwotę 32.339 zł.
 2. Zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 33.633 zł na nieprzewidziane wydatki, które następuje przy jednoczesnym spełnieniu warunków wynikających z art. 116 ust.4 ustawy o finansach publicznych.
 3. Zwiększeniem dochodów z tytułu należności ze sprzedaży nieruchomości w Gryfinie przy ul. Bolesława Chrobrego 52 na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zwiększają dotacje na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Gryfinie,

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-07-07 11:53:59
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 11:53:59

Strona odwiedzona 1066 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.