Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/365/2005 z dnia 2005-11-30

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIII/134/2004 z dnia 25.02.2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Wyraża zgodę na zbycie części nieruchomości o pow. 0,0042 ha z działki oznaczonej numerem 152/1 o pow. 2,0794 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Chojna, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr 51169, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania działek przyległych.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa zasadnicza, określająca granice działki przeznaczonej do sprzedaży.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Działka oznaczona numerem 152/1 o pow. 2,0794 ha, położona w obrębie 4 miasta Chojna, stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, będąca w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie, stanowi część składową ulicy Słowiańskiej.
Spółka "DREWGÓR" z Gorzowa Wielkopolskiego wystąpiła o sprzedaż części nieruchomości o pow. 0,0042 ha z działki oznaczonej numerem 152/1, niezbędne do poprawy warunków prowadzonej przez spółkę działalności. Do przedmiotowej nieruchomości bezpośrednio przylega działka 152/2 stanowiąca własność spółki, na której znajduje się prowadzony przez nią skład opału.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, istnieje możliwość sprzedaży nieruchomości lub jej części w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest ona niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub użytkowanie wieczyste osoby, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie pozytywnie zaopiniował sprzedaż części działki 152/1, aktualnie dzierżawionej przez spółkę "DREWGÓR", w granicach pozostawiających po podziale działki pas drogowy niezbędny dla celów drogowych.
W celu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, niezbędne jest przeprowadzenie podziału geodezyjnego działki nr 152/1, którego koszty zobowiązał się ponieść wnioskodawca.
W załączeniu odbitka z mapy zasadniczej w skali 1:500.

data opublikowania: 2005-12-06 14:17:56
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 14:17:56

Strona odwiedzona 1170 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.