Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/379/2005 z dnia 2005-11-30

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 401.439 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 378.439 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 85.189 zł
   • rozdział 85295 -Pozostała działalność - 293.250 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 23.000 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -23.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 401.439 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 378.439 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 85.189 zł
   • rozdział 85295 -Pozostała działalność - 293.250 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 23.000 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 23.000 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Podpisaną przez Powiat Gryfiński umową 01/WALEC/2005 z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Szczecinie na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami". Przekazane przez PFRON środki finansowe przeznaczone będą przez powiat na realizację dwóch projektów:
  1. wyposażenie dziewięciu nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, wykonanego przez P.P.H. "OZI" s.c. z siedzibą w Szczecinie do wysokości 207.000 zł,
  2. zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich wykonywanego przez Urząd Miejski w Cedyni do wysokości 86.250 zł.
 2. Podpisaną przez Powiat Gryfiński umową 27/WALEC/2005 z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Szczecinie na dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami". Przedmiotem umowy jest dofinansowanie wyposażenia jednego nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej wykonywanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie. Wartość projektu wynosi 23.000 zł
 3. Umową Nr DZS-II-49/05 z dnia 16.09.2005 r, zawartą z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania wykonywanego przez Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju:
  1. Remont nawierzchni drogi dojazdowej
  2. Montaż dźwigu osobowego
   Łączna wartość zadania wynosi 170.378,48, z czego ze środków Funduszu dofinansowanie na ww zadania wyniesie 50 % wartości - 85.189 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-12-07 11:24:39
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-07 11:24:39

Strona odwiedzona 1079 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.