Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/408/2006 z dnia 2006-01-18

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 366.200 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 366.200 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 366.200 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 366.247 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 366.247 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 366.247 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 122.179 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 852 -Pomoc społeczna - 122.179 zł
   • rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej - 122.179 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 122.226 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 852 -Pomoc społeczna - 122.179 zł
   • rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej - 122.179 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 47 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 47 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zmianą kwoty środków przekazanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy. W projekcie budżetu zaplanowano kwotę w wysokości 366.247 zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało informacje o ostatecznej wysokości przekazywanych środków, którą ustaliło na wysokości 366.200 zł. Dodatkowo w związku nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2005, Nr 232, poz. 1970) wprowadzono nowy paragraf klasyfikacji dochodów, który dotyczy środków z Fundusz Pracy przekazywanych powiatom na ww cel. Zmianie ulega podziałka klasyfikacji budżetowej dochodów. Dotychczasowy § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , zamienia się na nowy §2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.
 2. Wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zwiększenie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego o kwotę 122.179 zł. PCPR w planie wydatków na rok 2006 ma zaplanowaną kwotę na 264.777 zł na spłatę zobowiązań na dzień 31.12.2005r. w tym również wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od niego.
  DPS Moryń prowadzony przez Zakon Sióstr Benedyktynek Krzyża Chrystusowego jest nadal pracodawcą, w związku z tym przejmuje zobowiązania płacowe wobec pracowników. Zaplanowane wydatki znajdujące się w planie finansowym PCPR na spłatę zobowiązań DPS Moryń zmniejsza się o kwotę 122.179 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Krzyża Chrystusowego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-01-20 08:44:49
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-20 08:44:49

Strona odwiedzona 965 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.