Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/411/2006 z dnia 2006-01-18

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806 i Nr 153, poz.1271 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/398/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 45 ust.1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
  "3) w zakresie realizacji procedur dotyczących celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków:
  1. coroczna kontrola co najmniej 5 % wydatków:
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie,
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie,
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie,
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach,
   • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie,
   • Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie,
   • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie,
   • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie,
   • Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie,
   • Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Chojnie,
   • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
   • Domu Dziecka w Binowie,
   • Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju,
   • Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
   • Domu Pomocy Społecznej w Dębcach,
   • Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju,
   • Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie,
   • Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego wynikają z zapisów art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104).

data opublikowania: 2006-01-20 08:47:32
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-20 08:47:32

Strona odwiedzona 1073 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.