Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/470/2006 z dnia 2006-06-28

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński: tj. Dom Pomocy Społecznej: w Dębcach, Nowym Czarnowie i w Trzcińsku Zdroju;
  1. ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie 700,00 zł miesięcznie ( słownie; siedemset złotych );
  2. akceptuje się wartość jednego punktu w kategorii zaszeregowania stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy).
 2. Dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie;
  1. ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie 700,00 zł miesięcznie (słownie: siedemset złotych),
  2. akceptuje się wartość jednego punktu w kategorii zaszeregowania stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego w wysokości 3,80 zł miesięcznie (słownie: trzy złote osiemdziesiąt groszy).
 3. Dla pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju ustala się:
  1. najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie 700,00 zł ( słownie: siedemset złotych),
  2. akceptuje się wartość jednego punktu w kategorii zaszeregowania stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2,17 zł (słownie; dwa złote siedemnaście groszy).
 4. Dla pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka w Binowie ustala się:
  1. najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w kwocie 650,00 zł ( sześćset pięćdziesiąt złotych),
  2. akceptuje się wartość jednego punktu w kategorii zaszeregowania stanowiącego podstawę naliczania miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego w wysokości 2,60 zł (dwa złote sześćdziesiąt groszy).
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zasady wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych, powinny być ustalone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego(Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.)
Zgodnie z § 2 pkt.2 rozporządzenia, Rada Powiatu Gryfińskiego ustala dla jednostek samorządu powiatowego, wysokość najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptuje wartość jednego punktu w złotych. Wartości te stanowią podstawę do ustalania przez kierownika jednostki tabel miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego.
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński, złożyli wnioski o zmianę zasad wynagradzania, gdyż najniższe wynagrodzenie zasadnicze oraz wartość punktu ustalone były w 1999r. Dyrektorzy złożyli również oświadczenia, że proponowane wartości są zgodne z możliwościami finansowymi jednostki w ramach budżetu określonego przez Radę Powiatu na 2006r.

W projekcie uchwały zakłada się:

 1. ujednolicenie wartości punktu i wynagrodzenia zasadniczego w domach pomocy społecznej
 2. podwyższenie o 50.00 zł kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii zaszeregowania
 3. zróżnicowanie wartości punktu w domach dziecka

Wprowadzenie powyższych zasad wynagrodzenia na podstawie w/w przepisów nie spowoduje zwiększenia środków finansowych w planie wydatków jednostek przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, uelastyczni jedynie zakres wynagradzania w poszczególnych kategoriach. Podjęcie uchwały uważam za uzasadnione.

data opublikowania: 2006-07-12 09:40:57
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-12 09:40:57

Strona odwiedzona 1110 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.