Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/492/2006 z dnia 2006-07-12

w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: z 2002: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 36 w związku z art. 43 ust. 3 i art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami: z 1992 r.: Dz.U. Nr 63 poz. 315; z 1994 r.: Dz.U. Nr 121 poz. 591; z 1995 r.: Dz.U. Nr 138 poz. 682, Dz.U. Nr 141 poz. 692; z 1996 r.: Dz.U. Nr 24 poz. 110; z 1997 r.: Dz.U. Nr 104 poz. 661, Dz.U. Nr 121 poz. 769; z 1998 r.: Dz.U. Nr 106 poz. 668, Dz.U. Nr 117 poz. 756, Dz.U. Nr 162 poz. 1115; z 1999 r.: Dz.U. Nr 28 poz. 256, Dz.U. Nr 84 poz. 935; z 2000 r.: Dz.U. Nr 3 poz. 28, Dz.U. Nr 12 poz. 136, Dz.U. Nr 43 poz. 489, Dz.U. Nr 84 poz. 948, Dz.U. Nr 120 poz. 1268; z 2001 r.; Dz.U. Nr 5 poz. 45, Dz.U. Nr 88 poz. 961, Dz.U. Nr 100 poz. 1083, Dz.U. Nr 111 poz. 1193, Dz.U. Nr 113 poz. 1207, Dz.U. Nr 126 poz. 1382, 1383 i 1384, Dz.U. Nr. 128 poz. 1407; z 2002 r.: Dz.U Nr 113 poz. 984; z 2003 r.: Dz.U. Nr 45, poz. 391, Dz.U. Nr 124, poz. 1151 i 1152, Dz.U. Nr 171, poz. 1663, Dz.U. Nr 213 poz. 2081, Dz.U. Nr 223 poz. 2215; z 2004 r.: Dz.U. Nr 210 poz. 2135, Dz.U. Nr 273 poz. 2703; z 2005 r.: Dz.U. Nr 164 poz. 1365, Dz.U. Nr 169 poz. 1420, Nr 248 poz. 2104) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przekształcić Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy z siedzibą w Gryfinie, przy ul. Parkowej 5, w ten sposób, że do jego struktury zostanie włączony Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy z siedzibą w Gryfinie, przy ul. Niepodległości 39.

§ 2
 1. Majątek ruchomy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie, z dniem włączenia, przekazać na własność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 2. Fundusz założycielski Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, z dniem włączenia, zwiększyć o fundusz założycielski Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
 3. Fundusz zakładu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, z dniem włączenia, zwiększyć o fundusz zakładu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo -Leczniczy w Gryfinie.
 4. Należności i zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, z dniem włączenia zwiększyć o należności i zobowiązania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
§ 3

Nieruchomość zabudowaną, położoną w Gryfinie przy ulicy Niepodległości 39, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 275 o powierzchni 594 m2, objętą KW nr 32048, w części służącej realizacji zadań statutowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie, przekazać w użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

§ 4

Wyrazić zgodę na przejęcie, w trybie art. 231 Kodeksu Pracy, pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

§ 5

Odwołać z dniem włączenia Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.

§ 6

Zapewnić osobom korzystającym z dotychczasowych świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie dalsze uzyskiwanie tych świadczeń, bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, z dniem włączenia, w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

§ 7

Wskazać niniejszą uchwałę jako podstawę do wykreślenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie z rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z uwagi na zaprzestanie prowadzenia działalności przez tą jednostkę wskutek połączenia z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

§ 8
 1. Dzień wejścia w życie niniejszej uchwały ustalić jako dzień otwarcia postępowania przekształcenia
 2. Warunkiem włączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie do struktur Szpitala Powiatowego w Gryfinie jest oddłużenie Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
§ 10

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia Pięta

data opublikowania: 2006-07-24 09:50:13
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-24 09:50:13

Strona odwiedzona 1065 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.