Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/493/2006 z dnia 2006-07-12

w sprawie przekazania dotacji na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opiek Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w 2006 roku.

Na podstawie art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 z zm.: z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319) w związku z art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408; z zm.: z 1992 r. Nr 63 poz. 315; z 1994 r. Nr 121 poz. 591; z 1995 r. Nr 141 poz. 692, Nr 138 poz. 682; z 1996 r. Nr 24 poz. 110; z 1997 r. Nr 104 poz. 661, Nr 121 poz. 769; z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1115; z 1999 r. Nr 28 poz. 255, Nr 28 poz. 256, Nr 84 poz. 935; z 2000 r. Nr 3 poz. 28, Nr 12 poz. 136, Nr 43 poz. 489, Nr 84 poz. 948, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 45, Nr 88 poz. 961, Nr 100 poz. 1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113 poz. 1207, Nr 126 poz. 1382, Nr 126 poz.1383, Nr 126 poz. 1384, Nr 128 poz. 1407; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z. 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 124 poz. 1151, Nr 124 poz. 1152, Nr 171 poz. 1663, Nr 213 poz. 2081, Nr 223 poz. 2215; z 2004 Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2073; z 2005 r. Nr 164 poz. 1365, nr 169 poz. 1420, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 75 poz. 518) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z zm.: z 2002: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się udzielić dotacji w wysokości 60.000 zł na realizację programów zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w 2006 roku w zakresie:

 1. profilaktyki raka prostaty
 2. profilaktyki raka płuc
 3. profilaktyki raka górnego odcinka pokarmowego i jelita grubego
§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy w sprawie szczegółowych warunków udzielenia dotacji oraz jej rozliczenia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Uchwała jest następnym etapem realizacji postanowień umowy trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie a NZOZ "Intermed" Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie określającej wzajemne działania przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji przedsięwzięć w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi składnikami majątkowymi.
Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 ww. umowy Powiat udzieli SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, dotacji celowej w każdym roku budżetowym na programy zdrowotne wynikające z rozpoznawalnych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu Gryfińskiego.
Realizacja finansowanych przez Powiat programów zdrowotnych odbywać się będzie na sprzęcie i aparaturze medycznej, która została współfinansowana przez Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Beneficjentem tych środków jest Powiat Gryfiński.

data opublikowania: 2006-07-24 09:50:13
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-24 09:50:13

Strona odwiedzona 1002 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.