Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/495/2006 z dnia 2006-07-12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres przekraczający trzy lata, nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 257/9 o powierzchni 13 290m2 oraz jako działka Nr 257/11 o powierzchni 6 023m2

Na podstawie art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz na podstawie § 2 uchwały Nr XIII/134/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 23, poz. 427) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie, na okres przekraczający trzy lata, nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 257/9 o powierzchni 13 290m2 oraz jako działka Nr 257/11 o powierzchni 6 023m2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia bieżącego roku w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie, dotyczące możliwości przejęcia przez ZEDO nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie, oznaczonych numerami działek:

 • 257/9 o powierzchni 13 290m2, pozostającej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
 • 257/11 o powierzchni 6 023 m2, pozostającej w użyczeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Nowym Czarnowie.

W trakcie spotkania przedstawiciele ZEDO poinformowali, że są zainteresowani przejęciem nieruchomości, na których funkcjonują wyżej wymienione jednostki, co spowodowane jest podjętymi przez zakład działaniami zmierzającymi do ustanowienia strefy ochronnej.

Ze strony ZEDO zaproponowane zostały dwa rozwiązania:

 • przejęcie nieruchomości w długoletnią dzierżawę,
 • kupno nieruchomości.

W dniu 16 maja bieżącego roku do Starostwa Powiatowego w Gryfinie wpłynęło pismo ZEDO S.A. /kopia w załączeniu/, zawierające jedynie krótką informację, zgodnie z którą zakład potwierdza, że jest zainteresowany wykupem lub wieloletnią dzierżawą omawianych nieruchomości, co jest spowodowane nowymi regulacjami w zakresie ochrony środowiska. Jednocześnie ZEDO S.A zwraca się z prośbą o podanie warunków dzierżawy lub sprzedaży nieruchomości.

Potencjalne dochody Powiatu, w wypadku wydzierżawienia nieruchomości, przy zastosowaniu minimalnych stawek czynszu, wynikających z załączników Nr 1 i 2 do uchwały Nr 594/2005 Zarządu Powiatu Gryfińskiego z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek minimalnych dot. wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, ujęte zostały w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Założeniem przyjęcia rozwiązania polegającego na wydzierżawieniu omawianych nieruchomości na wnioskowany przez ZEDO S.A. okres 10 lat jest wpłata całości należnego za ten okres czynszu z góry za cały okres dzierżawy.

data opublikowania: 2006-07-24 09:55:03
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-24 09:55:03

Strona odwiedzona 1049 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.