Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/497/2006 z dnia 2006-07-12

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz.1759) uchwala się co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 418.508 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych z tego:
   • dział 600 - Transport i łączność - 418.508 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 418.508 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2

Deficyt budżetu Powiatu Gryfińskiego wzrasta o 418.508 zł i finansowany będzie wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planu wydatków budżetowych Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie o kwotę 418.508 zł w związku z koniecznością uregulowania zobowiązania wobec Gminy Chojna - kary administracyjnej w wysokości 578.384,04 zł za usunięcie bez wymaganego prawem zezwolenia drzewa - lipy rosnącego w pasie drogi powiatowej, usytuowanej na nieruchomości oznaczonej działką nr 152, obręb 4 m. Chojna, przy ul. Słowiańskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Powiat Gryfiński, pozostającej w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.
W dniu 22.06.2006 Urząd Skarbowy wystawił zawiadomienie do banku PKO BP o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącej bankiem, z którego wynika kwota do przekazania z rachunku bankowego w wysokości 618.086,50 zł na którą składają się:

 • kwota należności głównej: 578.384 zł
 • kwota kosztów egzekucyjnych: 34.996,20 zł
 • kwota odsetek za zwłokę: 4.706,30 zł (stan na dzień 22.06.2006 zł).
  Pozostała kwota na uregulowanie zobowiązania zabezpieczona jest w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-24 10:26:36
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-24 10:26:36

Strona odwiedzona 1104 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.