Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/500/2006 z dnia 2006-07-12

w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055,) oraz art. 41, ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027). Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmianę planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXVII/485/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 28 czerwca 2006 r.Przewodnicząca Rady Powiatu
Lidia PiętaUZASADNIENIE

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się w związku z następu:

 1. koniecznością utworzenia planu wydatków na koszty postępowania sądowego (§ 4610) oraz planu wydatków związanymi z wyjazdami pracowników na szkolenia (§ 4410),
 2. koniecznością urealnienia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który został sporządzony w oparciu o wielkości prognozowane i wymaga korekty zgodnej ze sprawozdaniem Rb-33 sporządzonym za 2005 r.

Uchyla się Uchwałę Nr XXXVII/485/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006, w związku z omyłka pisarską jaka powstała w załączniku nr 1 w części II dotyczącej przychodów. Ujęte zwiększenia i zmniejszenia w kwocie 585.000 zł nie powinny być uwzględnione w tej uchwale.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-07-24 10:30:17
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-24 10:30:17

Strona odwiedzona 1027 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.