Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/118/2003 z dnia 2003-12-29

w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 55 ust.1 pkt 1 i 3, ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91. poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Przyznaje się Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie dotację celową w wysokości 70.000 zł.
 2. Dotację przyznaje się w celu wykupu sprzętu i wyposażenia znajdującego się w szpitalu a zajętego przez komornika. Wykaz sprzętu i wyposażenia stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
 3. Kwota dotacji wyszczególniona w ust. 1 będzie wykorzystana wyłącznie na wskazany cel w terminie do 31 marca 2004 r.
§ 2

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystana w terminie podanym w § 1 ust. 3 podlega zwrotowi do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podstawowych, liczonych od dnia przekazania dotacji.

§ 3

Zobowiązuje się dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Gryfinie do przekazania Zarządowi Powiatu w terminu do 31 marca 2004 r. rozliczenia finansowego wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Dotację przeznacza się na zakup przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie, sprzętu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do uchwały.

Sprzęt będący obecnie na wyposażeniu szpitala został zajęty przez komornika sądowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie w dniu 16 grudnia 1999r. (KM 1101/99)

Sprzęt jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania szpitala. W związku z zamiarem zbycia tego sprzętu przez komornika, oraz obawą, że mógłby on znaleźć nabywcę poza szpitalem celowym jest przydzielenie dotacji Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie, który wykupi go od komornika.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-01-08 11:23:52
data ostatniej aktualizacji: 2004-01-08 11:23:52

Strona odwiedzona 1049 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.