Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/145/2004 z dnia 2004-02-25

w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 407 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art.1 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz.1085 z późn. zm ) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XII/121/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 r. w zakresie dotyczącym "Zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r." - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. określonych Uchwałą nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 r. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

W aktualnie obowiązującym zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie, zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/121/2003, na zadania własne Powiatu związane z termomodernizacją zaplanowano kwotę 845.000 zł, tymczasem rzeczywiste potrzeby w tym zakresie są dużo większe i wynoszą 2.124.920 zł.

Wobec powyższego zwiększono środki na zadaniach: docieplenie i elewacja ścian (o kwotę 399.920 zł) oraz montaż kolektorów słonecznych (o kwotę 160.000 zł). Zwiększenie środków finansowych i zabezpieczenie pełnej realizacji wszystkich zadań związanych z termomodernizacją jest niezbędne ze względu na konieczność osiągnięcia efektu ekologicznego w rozpoczętych już zadaniach.

Zwiększono środki na zdanie: edukacja ekologiczna o kwotę 5.000 zł

  Ponadto wprowadzono nowe zadania:
 1. 1. Popularyzacja działań proekologicznych - akcja związana z sadzeniem magnolii na terenie powiatu - 20.000 zł
 2. 2. Wdrażanie harmonogramów Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami - 4.000 zł
 3. 3. Działalność kontrola w zakresie gospodarki wodnej oraz ochrony wód - Komenda Powiatowa Społecznej Straży Rybackiej w Gryfinie - 4.000 zł

Źródłem pokrycia tych wydatków jest pozostałość środków finansowych z zadań realizowanych w ubiegłym roku.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-03-04 09:30:35
data ostatniej aktualizacji: 2004-03-04 09:30:35

Strona odwiedzona 1004 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.