Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/177/2004 z dnia 2004-06-02

w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, przebywającej w rodzinie zastępczej, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności.

Na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Ustala się warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, przebywającej w rodzinie zastępczej, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 stosuje się również wobec rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej wprowadza obowiązek ustalenia za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, przebywającej w rodzinie zastępczej, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności, odpłatności do wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w tej rodzinie.
Ponieważ jednak sytuacja materialno-bytowa rodziców jest często bardzo trudna, ustawa w art. 79 ust 5, 6 stwarza możliwość zwolnienia z odpłatności, po ustaleniu przez radę powiatu odpowiednich warunków i zasad tych zwolnień.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-06-15 13:05:12
data ostatniej aktualizacji: 2004-06-15 13:05:12

Strona odwiedzona 1016 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.