Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/190/2004 z dnia 2004-06-30

w sprawie udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 55 ust. 1, pkt 5 oraz art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W celu częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie udziela się Zespołowi dotację w kwocie 244.083,26 zł.

§ 2

Dotację przyznaje się na spłatę zobowiązań dla tych z byłych pracowników "Zespołu", którzy podpisali porozumienia oraz tych z pozostałych wierzycieli, dla których terminy spłaty w porozumieniach przypadają do dnia 30 września 2004 r.

§ 3

Dotacja w kwocie 244.083,26 zł wykorzystana będzie wyłącznie na wskazany w § 2 cel, w terminie do 31 grudnia 2004 r.

§ 4

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji. Terminy i sposób przekazania środków określi odrębna umowa.

§ 5

Zobowiązuje się pełniącego obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie do przekazania Zarządowi Powiatu w Gryfinie w terminie do 31 grudnia 2004 r. rozliczenia finansowego wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Rada Powiatu w dniu 28 maja 2003r. podjęła uchwałę w sprawie założeń do harmonogramu dotyczącego likwidacji SPZZOZ w Gryfinie oraz terminów spłaty jego zobowiązań.
Powyższa uchwała zakłada rozpoczęcie spłaty zobowiązań ZOZ-u w II połowie 2004r. Upoważniony przez Radę Powiatu Zarząd wspólnie z pełniącym obowiązki dyrektora SPZZOZ w Gryfinie podpisał do chwili obecnej 75 porozumień z wierzycielami "Zespołu".
Podpisane porozumienia zobowiązują SPZZOZ do spłaty swoich zobowiązań począwszy już od 1 lipca 2004r. Aby wypełnić zobowiązania wynikające z zawartych porozumień koniecznym jest do czasu uzyskania środków przez Powiat Gryfiński na pokrycie ujemnego wyniku finansowego ZOZ-u (wypuszczenie obligacji) pozyskanie przez SPZZOZ pieniędzy na spłatę zobowiązań, których termin rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2004r.
Wypełnienie tych zobowiązań pozwoli w pierwszym rzędzie zaspokoić roszczenia byłych pracowników (88.321,96 zł) oraz tych wierzycieli którzy podpisali porozumienia (155.761,30 zł) pozwoli na spłatę zobowiązań bez dodatkowych obciążeń oraz uwiarygodni Powiat Gryfiński umożliwiając zawieranie nowych porozumień.
Mając na uwadze fakt, że w uchwale Rady Powiatu Nr 120/XII/2003 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 (zał. nr 9) uwzględniono wydatki w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na obsługę długu związanego z ochroną zdrowia udzielenie dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego ZOZ-u jest w pełni uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-07-09 13:27:56
data ostatniej aktualizacji: 2004-07-09 13:27:56

Strona odwiedzona 1434 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.