Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/183/2004 z dnia 2004-06-30

w sprawie udzielenia z budżetu powiatu na rok 2004 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr.91 poz. 408 z późn. zm.)- Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Przyznaje się z budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004r. dotacje celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie, w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność, §2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej kwotę 120.000 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności SPZZOZ w Gryfinie.
 2. Kwota dotacji wyszczególniona w ust. 1 będzie wykorzystana wyłącznie na wskazany cel w terminie do 31.12.2004r.
§ 2

Zobowiązuje się SPZZOZ w Gryfinie do przekazania Zarządowi Powiatu w terminie do 31.01.2005r. rozliczenia finansowego i merytorycznego z wykorzystania dotacji celowej według określonego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub nie wykorzystana w terminie, o którym mowa w §1 ust. 2 bądź pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu powiatu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania dotacji.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Projekt uchwały przedkłada się w związku z pismem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie o przyznanie dotacji celowej na działalność bieżącą Zakładu w kwocie 120.000 zł Środki na powyższy cel zostały zaplanowane w budżecie powiatu na rok bieżący w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195-pozostała działalność.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2004-07-09 13:33:13
data ostatniej aktualizacji: 2004-07-09 13:33:13

Strona odwiedzona 1431 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.