Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/212/2004 z dnia 2004-09-29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów użyczenia i najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony z biorącymi w użyczenie i najemcami pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (obręb 3 m. Chojna, działka nr 272) stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującym się w trwałym zarządzie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Na podstawie § 3 i § 5 uchwały Nr XIII/134/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2004 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego oraz § 3 Załacznika nr 1 do ww. uchwały, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksów do umów użyczenia pomieszczeń w budynku usytuowanym na działce nr 272 położonej w obrębie 3 m. Chojna z:
  1. Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie,
  2. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnie,
  3. Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
  oraz wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzania przetargów na wynajem pomieszczeń w budynku usytuowanym na działce nr 272 położonej w obrębie 3 m. Chojna i upoważnia Zarząd Powiatu w Gryfinie do zawarcia aneksów do umów najmu z:
  1. Sądem Rejonowym w Gryfinie,
  2. Administracją Szkół i Infrastrukturą Społeczną w Chojnie,
  3. Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie,
   jako instytucji realizujących ważne cele publiczne.
 2. Użyczone i wynajęte pomieszczenia będą wykorzystane na potrzeby biurowe biorących w użyczenie i najemców.
§ 2

Wyraża się zgodę na wynajęcie pomieszczeń wymienionych w § 1 na czas nieokreślony.

§ 3

wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.UZASADNIENIE

Użyczone oraz wynajmowane dotychczas pomieszczenia są użytkowane przez biorących w używanie i najemców na podstawie umów użyczenia i najmu na czas określony.

L.p. Biorący w użyczenie Termin zakończenia umowy
1 Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie 09.01.2005
2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie 28.02.2005
3 Kuratorium Oświaty w Szczecinie 28.02.2005
L.p. Najemca Termin zakończenia umowy
4 Sąd Rejonowy w Gryfinie 16.10.2004
5 Administracja Szkół i Infrastruktura Społeczną w Chojnie 01.04.2005
6 Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie 10.12.2006

Wszystkie instytucje spełniają ważne cele publiczne, świadcząc usługi dla mieszkańców powiatu. Ponadto użyczenie oraz wynajęcie pomieszczeń na czas nieoznaczony zapewni stały dochód w budżecie Powiatu w postaci czynszu oraz obciążeń za media od wiarygodnych finansowo użytkowników, jakimi są dotychczasowi najemcy.

data opublikowania: 2004-10-15 11:40:22
data ostatniej aktualizacji: 2004-10-15 11:40:22

Strona odwiedzona 986 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.