Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

82 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 449/2004 z dnia 2004-10-28

w sprawie uchylenia uchwały Nr 174/2000 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 maja 2000 r w sprawie ustalenia zasad gospodarowania dochodami osiąganymi przez jednostki organizacyjne powiatu zwanymi dalej "jednostkami" z tytułu wynajmu, dzierżawy i użyczenia mienia ruchomego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego będącego w zarządzie tych jednostek

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr 174/2000 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 maja 2000 r w sprawie ustalenia zasad gospodarowania dochodami osiąganymi przez jednostki organizacyjne powiatu zwanymi dalej "jednostkami" z tytułu wynajmu, dzierżawy i użyczenia mienia ruchomego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego będącego w zarządzie tych jednostek.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu Gryfińskiego poczynając od roku 2003.UZASADNIENIE

Projekt uchylenia uchwały nr 174/2000 przekłada się w związku ze zmianą zasad finansowania placówek oświatowych.

Subwencja ogólna nie w pełni pokrywa potrzeby finansowe jednostek budżetowych oświaty, stąd niezbędnym staje się zaangażowanie zwiększonych środków wypracowanych przez te jednostki.

data opublikowania: 2004-11-05 08:10:15
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-05 08:10:15

Strona odwiedzona 959 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.