Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

88 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 470/2004 z dnia 2004-12-09

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135) oraz §18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 9.737 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
   dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 223 zł
   rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 223 zł
   dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 454 zł
   rozdział 75414 - Obrona cywilna - 454 zł
   dział 801 -Oświata i wychowanie - 7.060 zł
   rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 4.500 zł
   rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 2.560 zł
   dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.000 zł
   rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-opiekuńcze - 2.000 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 9.737 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
   dział 758 - Różne rozliczenia - 677 zł
   rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 677zł
   dział 801 -Oświata i wychowanie - 7.060 zł
   rozdział 80123 - Licea profilowane - 2.560 zł
   rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 4.500 zł
   dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.000 zł
   rozdział 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.000 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
  Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:
 1. 1. Przeznaczeniem kwoty 454 zł z rezerwy budżetowej na dofinansowanie zakupu ścianki działowej ramach przygotowania pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 2. 2. Przeznaczeniem kwoty 223 zł z rezerwy budżetowej na uzupełnienie środków finansowych przeznaczonych na wymianę instalacji centralnego ogrzewania przy modernizacji kotłowni w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie,
 3. 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o przesunięcie środków między rozdziałami w związku ze potrzeba zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.560 zł,
 4. 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o przesuniecie środków w kwocie 6.500 zł. Środki zaplanowanych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zostaną przesunięte na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na dokształcanie i doskonalenie nie zostały wykorzystane, ze względu na niepodjęcie przez nauczycieli form kształcenia i brakiem zainteresowania refundacją na w/w cel).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-06 12:53:30
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-06 12:53:30

Strona odwiedzona 904 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.