Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

91 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 486/2004 z dnia 2004-12-28

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami

Na podstawie § 5 Uchwały Nr XIV/162/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2004r., oraz Uchwały Nr XVIII/205/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2004r., w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat w 2004r., Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonuje się przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków kwotę 8.134,08 złotych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej w następujący sposób:

 1. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych o kwotę 14,83 zł.
 2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 4.841,75 zł.
 3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 3.277,50 zł.
§ 3

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.134,08 złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w następujący sposób:

 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę 8.134,08 zł
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
 1. Mieszkańcy domów pomocy społecznej z terenu Powiatu Gryfińskiego złożyli 140 dodatkowych wniosków o refundację zakupu środków pomocniczych (pieluchomajtek) na kwotę 8.134,08 zł,
 2. Po przeprowadzonej analizie wydatków środków finansowych PFRON w 2004r. istnieje możliwość dofinansowania zakupu pieluchomajtek dla mieszkańców domów pomocy społecznej na wyżej wymieniona kwotę.
 3. Analiza wydatków PFRON:
  Zadanie:
  1. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pozostała niewykorzystana kwota 14, 83 zł,
  2. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych pozostała niewykorzystana kwota 4.841,75 zł, (rezygnacja 5 osób wraz z opiekunami z wcześniej złożonych wniosków z powodu choroby lub innych wypadków losowych)
  3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych pozostała niewykorzystana kwota 3.277,50 zł (rezygnacja 1 osoby zainteresowanej z wcześniej złożonego wniosku na zakup komputera).

data opublikowania: 2005-01-18 12:23:53
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-18 12:23:53

Strona odwiedzona 977 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.