Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

137 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 655/2005 z dnia 2005-12-07

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Gądno gm. Moryń o łącznej powierzchni 24,7081 ha

Na podstawie art. 17 pkt. 7 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z następującymi zmianami: art. 5 Dz. U. z 2004 r Nr 6 poz. 41, art. 10 Dz. U. z 2004 r. Nr 141 poz. 1492/ Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu uzgadnia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Gądno o łącznej powierzchni 24,7081 ha pod warunkiem uwzględnienia w projekcie poniższych uwag:

 1. Należy jednoznacznie określić przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem UT, gdyż w ustaleniach wstępnych określono je jako tereny urządzeń turystycznych i sportowych - § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a, w ustaleniach szczegółowych, jako tereny o b i e k t ó w i urządzeń sportowo - rekreacyjnych - § 21 ust. 1 i ust. 2, natomiast w legendzie załączonej mapy terenom UT przypisano niezgodnie z powyższymi ustaleniami funkcję mieszkaniowo-turystyczną;
 2. Należy uściślić zakres o b i e k t ó w oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych, których realizację dopuszcza się na terenach o symbolu UT przedmiotowego planu miejscowego, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm./ do obiektów sportu i rekreacji zalicza się m.in. stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny i zjeżdżalnie;
 3. Należy w § 21 ust. 3 określić rodzaj obiektów budowlanych i elementów zagospodarowania, których nie dopuszcza się do realizacji na terenach UT;
 4. Należy zweryfikować w obszarze objętym projektem miejscowego planu istnienie "przestrzeni publicznej"; w § 6 treści planu zapisano, że "w granicach planu nie wyznacza się przestrzeni publicznych", a zalicza się do nich chociażby parki, skwery i ciągi piesze objęte przedmiotowym opracowaniem;
 5. Należy w treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umieścić numery działek objętych przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 6. Projekt planu należy uzupełnić o informację, iż w momencie rozpoczęcia inwestycji na terenie objętym planem, a przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję bądź informację w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej
  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn. zmianami).
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław Sakowski

data opublikowania: 2005-12-09 08:18:46
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-09 08:18:46

Strona odwiedzona 922 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.