Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

148 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 727/2006 z dnia 2006-02-16

w sprawie przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, oraz Dz.U. z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z § 4 uchwały nr 660/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem założycielskim, Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuję:

§ 1

Na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie przyznaje się nagrodę roczną w wysokości 1.500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset) dla Dyrektora Zakładu Krystyny Grochmalskiej.

§ 2

Wypłata przyznanej nagrody rocznej pochodzić będzie ze środków własnych Zakładu - z zysku wypracowanego w roku 2004.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Danuta Bus
Członek Zarządu - Bronisław SakowskiUZASDNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2005 r Rada Społeczna przy SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego Zakładu za rok 2004 zapisała w uchwale, że z zysku wypracowanego w roku 2004 r. kwota 8.000,00 zł zostanie przeznaczona na nagrody dla pracowników Zakładu. Z powyższej kwoty, 1500 zł brutto zostanie przeznaczone na nagrodę dla dyrektora Zakładu. Uchwała w powyższej kwestii została podjęta na posiedzeniu Rady w dniu 17 listopada 2005 r.
W dniu 13 grudnia 2005 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 660/2005 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem założycielskim.

data opublikowania: 2006-02-21 11:09:54
data ostatniej aktualizacji: 2006-02-21 11:09:54

Strona odwiedzona 906 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.