Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

153 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 739/2006 z dnia 2006-03-15

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie za rok 2005

Na podstawie art. 32, ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z zm.: z 2002: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 162 poz. 1568) w związku z art. 197 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2103 i 2104) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania kosztów i przychodów w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie za rok 2005, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Danuta Bus
Członek Zarządu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 197 ustawy o finansach publicznych jednostki zaliczane do podsektora samorządowego (art. 4, ust. 1, pkt 7 ww. ustawy) do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki. Dyrektor SPZZOZ w Gryfinie przedłożył do informacji Zarządu Powiatu w Gryfinie sprawozdanie z wykonania kosztów i przychodów, gdyż Radzie Społecznej nie był przedłożony do zaopiniowania plan finansowy na rok 2005.

data opublikowania: 2006-03-21 11:53:19
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-21 11:53:19

Strona odwiedzona 920 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.