Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

167 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 797/2006 z dnia 2006-06-29

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz Uchwały Nr XXXVII/483 /2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXXVII/483/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Ustalenie według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr XXXVII/483/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku z:

 1. Zmianą finansowania zadania pn. "Budowa społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego". Uchwałą Nr XXXII/409/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 stycznia zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację ww zadania. W związku z zaciągniętą pożyczką w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 468.750 zł zmniejszono dochody budżetu powiatu na finansowanie tego zadania,
 2. Zwiększeniem planu wydatków na realizację następujących zadań:
  1. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego w Gryfinie" w kwocie 931.171,96 zł,
  2. "Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie" w kwocie 57.700 zł
  3. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - I etap" w kwocie 1.055.219,17 zł. W ramach powyższej kwoty zabezpieczono środki jako wkłady własne w związku z wnioskowaniem o dofinansowanie inwestycji związanej z relokacją Domu Dziecka w Chojnie z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005-2006 na następujące inwestycje:
   • Roboty budowlane związane z przystosowaniem budynku internatu w Chojnie na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej wielofunkcyjnej - Relokacja Domu Dziecka z Binowa do Chojny - wkład własny do Kontraktu Wojewódzkiego - 404.458,88 zł (Wartość całkowita inwestycji 1.617.835,51 zł),
   • Roboty budowlane związane z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku internatu SOSW w Chojnie - wkład własny w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - 218.994,46 zł oraz pozostałe koszty niekwalifikowane, niezbędne do zakończenia inwestycji - 283.779,28 zł (Wartość całkowita inwestycji 1.378.751,58 zł)
   • Wyposażenie budynku i zaplecza sportowego SOSW w Chojnie - wkład własny w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - 44.738,40 zł (Wartość całkowita inwestycji 223.692 zł),
   • Wyposażenie budynku Domu Dziecka relokowanego z Binowa do Chojny - wkład własny w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 103.248,15 zł (Wartość całkowita inwestycji - 412.992,59 zł)
  4. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - etap II i III" w kwocie 1.955.908,87 zł

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-06-28 09:03:18
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-28 09:03:18

Strona odwiedzona 667 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.