Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

180 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 834/2006 z dnia 2006-09-01

w sprawie powierzenia realizacji projektów w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Chojnie, zgodnie z zawartą umową nr EDP/000027/OD/D pomiędzy Powiatem Gryfińskim a PFRON, w ramach programu pn. "Edukacja", oraz upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności inwestycyjnej powiatu w ramach realizacji w/w umowy

Na podstawie art. 33 i art. 48. ust 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art. 193 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Powierza się Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie realizację umowy nr EDP/000027/OD/D o dofinansowanie projektów ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" zawartej w dniu 29 czerwca 2006r. w Szczecinie pomiędzy: Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, a Powiatem Gryfińskim oraz upoważnia się Panią Natalię Sikora, dyrektora tego Ośrodka do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności inwestycyjnej powiatu w ramach realizacji w/w umowy.
 2. Dyrektor Pani Natalia Sikora może w celu realizacji umowy, o której mowa w ust 1, zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.
 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust 1, udziela się na czas określony, tj. do dnia 30 listopada 2006 r.
§ 2

Środki trwałe i wyposażenie nabyte w ramach realizacji umowy, o której mowa w § 1 ust 1, ujęte będą w ewidencji Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2006r.Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE
 • Dnia 16 stycznia 2006r. Powiat Gryfiński złożył do PFRON wniosek o dofinansowanie dwóch projektów w ramach programu "Edukacja":
  1. "Pierwsze lata w szkole",
  2. "Kultura i estetyka spożywania posiłków"
 • dnia 29 czerwca 2006r. podpisana została umowa nr EDP/000027/OD/D pomiędzy PFRON-em a Powiatem Gryfińskim, o dofinansowanie w/w projektów ze środków Funduszu w ramach programu "Edukacja",
 • w związku z powyższym istnieje konieczność powierzenia Pani Natalii Sikora dyrektorowi SOSW w Chojnie realizację w/w umowy, jak również upoważnienia dyrektora SOSW do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego w sprawach dotyczących realizacji w/w umowy.

data opublikowania: 2006-09-05 12:32:38
data ostatniej aktualizacji: 2006-09-05 12:32:38

Strona odwiedzona 926 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.