Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

194 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 877/2006 z dnia 2006-11-24

w sprawie ustalenia wysokości ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Ustala się cenę nieruchomości oznaczonej numerem działki 152/3 o pow. 42 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Chojna, przy ul. Słowiańskiej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, w wysokości 1 600 zł.
 2. Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT, który dla wyżej wymienionej nieruchomości wynosi 22%.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Nieruchomość nie zabudowana, stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczona numerem działki 152/3 o pow. 42 m2, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr 51169, położona w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Chojna, przy ul. Słowiańskiej, została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Konieczne jest zatem określenie wysokości ceny nieruchomości.

Stosownie do art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Wartość nieruchomości według operatu szacunkowego sporządzonego w październiku 2006r. przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1 380 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, proponuję ustalić cenę wywoławczą nieruchomości w wysokości 1 600 zł, tj. powiększoną o koszty jej przygotowania do sprzedaży, w zaokrągleniu do pełnych setek złotych (koszty przygotowania obejmują m.in.: zamieszczenie w prasie wykazu nieruchomości, sporządzenie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego - odpis z kw, wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów. Zwalnia się natomiast od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Nieruchomość oznaczona numerem działki 152/1, przed jej podziałem m.in. na działkę 152/3, zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Chojna obowiązującym do 31.12.2002r., przeznaczona była zgodnie z oznaczeniem 04 KZt - Ulica zbiorcza tranzytowa w ciągu drogi krajowej nr 124 wyprowadzająca ruch z miasta w kierunku Trzcińska Zdroju. Zgodnie z danymi ewidencji, działka 152/3 posiada użytek dr - drogi. "DREWGÓR" Spółka Jawna w swym wniosku dot. sprzedaży przedmiotowej działki uzasadnia swoją prośbą faktem, iż nieruchomość ta zdecydowanie poprawi warunki prowadzonej działalności. Ze sporządzonej wyceny szacunkowej wynika, że działka jest w pełni uzbrojona i położona w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych domami wielorodzinnymi i budynkami przemysłowymi. Ponadto działka 152/3 sprzedawana jest w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej.

W związku z powyższym, ustalona cena wywoławcza, powinna zostać powiększona o podatek VAT, który dla przedmiotowej nieruchomości wynosi 22%.

data opublikowania: 2006-11-30 14:36:22
data ostatniej aktualizacji: 2006-11-30 14:36:22

Strona odwiedzona 867 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.