Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

60 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 209/2004 z dnia 2004-04-14

w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą położonego na działce nr 266/7 obręb Binowo

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą położonego na działce nr 266/7 obręb Binowo pod warunkiem uwzględnienia poniższych uwag:

 1. w przedmiotowej decyzji na załączniku graficznym brak ustalonej strefy zabudowy przywołanej w pkt. 1 treści decyzji dotyczącym ustaleń zabudowy,
 2. w pkt. 2.2 lit. a) przedmiotowej decyzji określając wskaźnik intensywności zabudowy należy dopisać wyjaśnienie tego terminu. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego definiuje jedynie pojęcie wskaźnika wielkości nowej zabudowy,
 3. w pkt. 2.2 lit. b) należy zmienić określenie formy nowej zabudowy: "jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym" na: "dwukondygnacyjny w tym druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu". Sformułowanie "jednokondygnacyjny" wyklucza istnienie obiektu z użytkowym poddaszem gdyż wlicza się ono w liczbę kondygnacji użytkowych,
 4. w pkt. 2.2 lit. e) należy dopisać możliwość sytuowania zabudowy w odległości tylko dla budynków zwróconych w stronę granicy działki ścianami bez otworów okiennych i drzwiowych,
 5. w pkt. 2.5 dotyczącym sposobu odprowadzenia ścieków należy wpisać, iż dotyczy to wyłącznie ścieków bytowych. Przy obecnej konstrukcji zapisu obowiązek odprowadzenia do szczelnego zbiornika bezodpływowego powstaje także dla wód opadowych,
 6. w pkt. 2.6 lit. b) istniejący zapis należy zastąpić: "uciążliwość obiektu nie może wykraczać poza granice własne działki nr 266/7". Decyzja o warunkach zabudowy nie może przesądzać o zasięgu ewentualnie prowadzonej działalności gospodarczej
 7. w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji brak odniesienia do art. 61 ust. 1 pkt. 4 dotyczącym wymogu uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
 8. brak prawnego uzasadnienia dla powoływania się w przedmiotowej decyzji na zgodę właścicieli sąsiednich nieruchomości celem usankcjonowania niezgodności sytuowania nowej zabudowy z przepisami techniczno-budowlanymi (przepis taki funkcjonował do czasu uchylenia wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, przed wejściem w życie obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Uzasadnienie dla takiej lokalizacji może wynikać jedynie z przeprowadzonej analizy bądź na podstawie innych przepisów szczególnych.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

data opublikowania: 2004-04-20 09:55:23
data ostatniej aktualizacji: 2004-04-20 09:55:23

Strona odwiedzona 826 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.