Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/86/2007 z dnia 2007-04-05

w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 133, poz.984, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806 i Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz.1055) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 169, poz.1387, z 2003 r. Nr 130, poz.1188 i Nr 170, poz.1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz.565, Nr 78, poz.682 i Nr 181, poz.1524) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Uznaje się skargę wniesioną przez Państwa Jadwigi i Kazimierza Pindral za niezasadną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku ze złożeniem skargi w przedmiocie działań Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w sprawie użytkowania pasa drogowego ul. Marii Curie - Skłodowskiej w Chojnie przeprowadzono postępowanie wyjaśniające mające na celu wyjaśnienie podnoszonych przez skarżących w skardze zarzutów.

W wyniku podjętej analizy zgromadzonego materiału dowodowego w powyższej sprawie, Rada Powiatu w Gryfinie uznaje skargę za niezasadną.

Po zbadaniu dokumentacji geodezyjnej i prawnej znajdującej się w tutejszym Ośrodku Geodezji i Kartografii wynika, iż wskazane przez Państwo w skardze osoby naruszające pas drogowy są samoistnymi posiadaczami gruntów położonych w granicach działki 51 obręb 3 miasto Chojna, dla której jako właściciel został ujawniony Powiat Gryfiński. Grunty przedmiotowe stanowiły własność Skarbu Państwa w wyniku przejęcia gospodarstw rolnych za rentę i w trakcie założenia Ewidencji Gruntów KERG 106/92 Decyzją Nr GNG.7410-1/47/93 z dnia 15.07.1993 r. wydaną prze Urząd Rejonowy w Gryfinie, zostały z naruszeniem prawa włączone do działki 51, dla której jako właściciel została ujawniona Gmina Chojna, a po reformie administracyjnej Powiat Gryfiński. W sytuacji barku przeznaczenie tych gruntów na cele drogowe w planie przestrzennego zagospodarowania byłym właścicielom lub ich spadkobiercom przysługuje prawo pierwokupu.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż wskazane przez Państwo osoby nie naruszyły pasa drogowego ulicy Marii Curie Skłodowskiej położonej na działce 51 obręb 3 miasta Chojna. Ponadto odnosząc się do kwestii związanej z zarządzaniem ruchem drogowym stwierdzono również nieprawidłowości proceduralne w załatwianiu sprawy. W celu jej uregulowania, poczyniono w trakcie rozpatrywania skargi niezbędne działania zmierzające do załatwienia sprawy w oparciu o regulacje prawne w tej materii.

data opublikowania: 2007-04-11 10:21:23
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-11 10:21:23

Strona odwiedzona 1467 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.